เสียงอ่าน >>> LIFE IN THE WORLD UNSEEN (โลกทิพย์ ภาค๑)

Spread the love

หนังสือ : โลกทิพย์ ภาค 1

ชื่อภาษาอังกฤษ : LIFE IN THE WORLD UNSEEN

เขียนโดย : Anthony Borgia ตามคำบอกของวิญญาณท่าน Robert Huge Benson

แปลโดย : อ.ศิริ พุทธศุกร์

เสียงอ่านโดย : อ.สวัสดิ์ อมรสิทธิ์

 

“เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเท่าที่เคยปรากฎมาในโลกนี้ หนังสือเล่มนี้ได้บรรยายถึงรายละเอียดที่บุคคลจะต้องประสพในชีวิตหลังจากมรณกรรมไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนได้ดีมาก”

เป็นข้อความบนหน้าปกของหนังสือฉบับแปล

แต่จะมหัศจรรย์พันแล่นแค่ไหนต้องลองฟังเสียงอ่านหรือดาวโหลดเก็บไว้ฟังในภายหลัง ตามลิงค์ด่านล่างนี่ได้เลยครับ

1. โลกทิพย์ภาค 1 (ตอน 1)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค1 (ตอนที่1) (59 downloads)

 

2. โลกทิพย์ 1 ตอน 2

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค1 (ตอนที่2) (64 downloads)

 

3. โลกทิพย์ 1 ตอน 3

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค1 (ตอนที่3) (75 downloads)

 

4. โลกทิพย์ 1 ตอน 4

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค1 (ตอนที่4) (51 downloads)

 

5. โลกทิพย์ 1 ตอน 5

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค1 (ตอนที่5) (77 downloads)

 

6. โลกทิพย์ 1 ตอน 6

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค1 (ตอนที่6) (76 downloads)

 

7. โลกทิพย์ 1 ตอน 7

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค1 (ตอนที่7) (68 downloads)

 

8. โลกทิพย์ 1 ตอน 8

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค1 (ตอนที่8) (60 downloads)

 

 

ต่อภาค2

เสียงอ่านโลกทิพย์ภาค2

 

3 thoughts on “เสียงอ่าน >>> LIFE IN THE WORLD UNSEEN (โลกทิพย์ ภาค๑)

  1. Pingback:เสียงอ่าน >>> HERE AND HEREAFTER (โลกทิพย์ ภาค๓) – Wholeofthings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *