เสียงอ่าน >>> More About Life in the world unseen (โลกทิพย์ ภาค๒)

Spread the love

เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา มาต่อกันเลยครับ

 

หนังสือ : โลกทิพย์ ภาค ๒

ชื่อภาษาอังกฤษ : MORE ABOUT LIFE IN THE WORLD UNSEEN

เขียนโดย : Anthony Borgia ตามคำบอกของวิญญาณท่าน Robert Huge Benson

แปลโดย : อ.ศิริ พุทธศุกร์

เสียงอ่านโดย : อ.สวัสดิ์ อมรสิทธิ์

ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ แค่ทุกท่านที่มีใจกว้างขวางในการศึกษา

เรื่องโลกภายหลังมรณกรรม หากผู้ใดได้อ่านแล้วจะวางไม่ลง

 

 

โลกทิพย์ ภาค 2 (ตอนที่ 1)_0

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค2 ตอนที่ 1 (57 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 2 (ตอนที่ 2)_0

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค2 ตอนที่ 3 (106 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 2 (ตอนที่ 3)_0

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค2 ตอนที่ 3 (106 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 2 (ตอนที่ 4)_0

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค2 ตอนที่ 4 (75 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 2 (ตอนที 5)_0

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค2 ตอนที่ 5 (83 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 2 (ตอนที่ 6)_0

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค2 ตอนที่ 6 (65 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 2 (ตอนที่ 7)_0

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค2 ตอนที่ 7 (75 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 2 (ตอนที่ 8)_0

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค2 ตอนที่ 8 (77 downloads)

 

ต่อภาค 3

เสียงอ่านโลกทิพย์ ภาค3

 

2 thoughts on “เสียงอ่าน >>> More About Life in the world unseen (โลกทิพย์ ภาค๒)

  1. Pingback:เสียงอ่าน >>> LIFE IN THE WORLD UNSEEN (โลกทิพย์ ภาค๑) – Wholeofthings

  2. Pingback:เสียงอ่าน >>> HERE AND HEREAFTER (โลกทิพย์ ภาค๓) – Wholeofthings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *