ต้นทุนชีวิต

Spread the love

คนเราเกิดมา ต่างก็มีต้นทุนติดตัวมาตั้งแต่เกิด บางคนเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดี ก็สบายตั้งแต่เกิด

เรียกว่ามีต้นทุนมาก ก็เพราะว่าในอดีตได้สั่งสมบุญไว้มาก บางคนก็ลำบากมาตั้งแต่เกิด ปากกัดตีนถีบ

ก็ยังแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ก็ด้วยตัวนั้นบุญน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่สบายมาตั้งแต่เกิด

จะสบายไปอย่างนั้นตลอดชีวิตก็หาไม่ เพราะว่าไม่ได้มีบุญเก่าอย่างเดียวที่ให้ผล ยังมีกรรมเก่าอีกที่ไม่รู้ว่า

จะตามมาสนองเมื่อไร นอกจากบุญเก่ากรรมเก่าในอดีตชาติที่คอยส่งผลแล้ว ก็ยังมีบุญกรรมในชาติปัจุบัน

ที่จะคอยส่งผลในอนาคตอีกไม่ช้าก็เร็ว ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้

 

ดังนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้ว จะยากดีมีจนอย่างไร ก็ขอให้เพียรทำแต่ความดี ถึงแม้ว่าเรายากไร้อับจน

เราไม่มีเงินทำบุญทำทาน เราก็สร้างบุญได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลย การตั้งใจถือศีล ก็เป็นบุญแล้ว

โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียว บูญเกิดได้โดย ทาน ศีล และภาวนา

 

ดังนั้นถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เราจำเป็นต้องสั่งสมบุญละเว้นบาป เพื่อเป็นต้นทุนชีวิตในชาติหน้าต่อไป

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *