เสียงอ่าน >>> HERE AND HEREAFTER (โลกทิพย์ ภาค๓)

Spread the love

มาถึงภาคสุดท้ายแล้วครับ

 

หนังสือ : โลกทิพย์ ภาค ๓

ชื่อภาษาอังกฤษ : HERE AND HEREAFTER

เขียนโดย : Anthony Borgia ตามคำบอกของวิญญาณท่าน Robert Huge Benson

แปลโดย : อ.ศิริ พุทธศุกร์

เสียงอ่านโดย : อ.สวัสดิ์ อมรสิทธิ์

“หนังสือโลกทิพย์นี้ไม่ใช่หนังสือนวนิยาย และไม่ใช่หนังสือที่เชียนขึ้น

ตามจินตนาการ แต่เป็นหนังสือที่อธิบายถึงความจริงในโลกของ

โอปปาติกะ และมีเหตุผลอย่างยิ่งเกี่ยวกับโลกของวิญญาณ”

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 1)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่1) (53 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 02)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่2) (59 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 03)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่3) (60 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 04)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่4) (56 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 05)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่5) (54 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 06)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่6) (56 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 07)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่7) (58 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 08)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่8) (51 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 09)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่9) (58 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 10)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่10) (51 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 11)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่11) (51 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 12)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่12) (45 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 13)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่13) (46 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 14)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่14) (45 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 15)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่15) (47 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 16)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่16) (42 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 17)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่17) (53 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 18)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่18) (47 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 19)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่19) (44 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 20)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่20) (48 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 21)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่21) (43 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 22)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่22) (46 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 23)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่23) (46 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 24)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่24) (46 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 25)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่25) (47 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 26)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่26) (48 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 27)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่27) (41 downloads)

 

>>>จบแล้วครับ<<<<<<

 

เสียงอ่านโลกทิพย์ ภาค1

เสียงอ่านโลกทิพย์ ภาค2

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *