เสียงอ่าน >>> HERE AND HEREAFTER (โลกทิพย์ ภาค๓)

Spread the love

มาถึงภาคสุดท้ายแล้วครับ

 

หนังสือ : โลกทิพย์ ภาค ๓

ชื่อภาษาอังกฤษ : HERE AND HEREAFTER

เขียนโดย : Anthony Borgia ตามคำบอกของวิญญาณท่าน Robert Huge Benson

แปลโดย : อ.ศิริ พุทธศุกร์

เสียงอ่านโดย : อ.สวัสดิ์ อมรสิทธิ์

“หนังสือโลกทิพย์นี้ไม่ใช่หนังสือนวนิยาย และไม่ใช่หนังสือที่เชียนขึ้น

ตามจินตนาการ แต่เป็นหนังสือที่อธิบายถึงความจริงในโลกของ

โอปปาติกะ และมีเหตุผลอย่างยิ่งเกี่ยวกับโลกของวิญญาณ”

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 1)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่1) (64 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 02)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่2) (79 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 03)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่3) (81 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 04)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่4) (73 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 05)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่5) (72 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 06)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่6) (72 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 07)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่7) (67 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 08)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่8) (80 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 09)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่9) (76 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 10)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่10) (72 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 11)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่11) (71 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 12)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่12) (57 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 13)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่13) (60 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 14)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่14) (60 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 15)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่15) (56 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 16)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่16) (63 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 17)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่17) (61 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 18)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่18) (66 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 19)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่19) (60 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 20)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่20) (56 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 21)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่21) (62 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 22)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่22) (67 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 23)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่23) (73 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 24)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่24) (55 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 25)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่25) (68 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 26)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่26) (56 downloads)

 

โลกทิพย์ ภาค 3 (ตอนที่ 27)

ดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ภาค3 (ตอนที่27) (50 downloads)

 

>>>จบแล้วครับ<<<<<<

 

เสียงอ่านโลกทิพย์ ภาค1

เสียงอ่านโลกทิพย์ ภาค2

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *