เสียงอ่านโลกทิพย์ ภาค๑ – Life In The World Unseen

“เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมีมาในโลกนี้” เขียนโดย : Anthony Borgia ตามคำบอกเล่าของวิญญาณท่าน Robert Hugh Benson แปลโดย : อาจารย์ศิริ พุทธศุกร์ เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์