เสียงอ่านโลกทิพย์ภาค๓ : Here And Hereafter

“หนังสือโลกทิพย์นี้ไม่ใช่หนังสือนวนิยาย และไม่ใช่หนังสือที่เขียนขึ้นตามจินตนาการ แต่เป็นหนังสือที่อธิบายถึงความจริงในโลกของโอปปาติกะ และมีเหตุผลอย่างยิ่งเกี่ยวกับโลกของวิญญาณ”

เสียงอ่านโลกทิพย์ภาค๒ : More About Life In The World Unseen

“ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ แด่ทุกท่านที่มีใจกว้างขวางในการศึกษาเรื่องโลกภายหลังมรณกรรม หากผู้ใดได้อ่านแล้วจะวางไม่ลง” เขียนโดย : Anthony Borgia ตามคำบอกเล่าของวิญญาณท่าน Robert Hugh Benson แปลโดย : อาจารย์ศิริ พุทธศุกร์ เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์

เสียงอ่านโลกทิพย์ ภาค๑ – Life In The World Unseen

“เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมีมาในโลกนี้” เขียนโดย : Anthony Borgia ตามคำบอกเล่าของวิญญาณท่าน Robert Hugh Benson แปลโดย : อาจารย์ศิริ พุทธศุกร์ เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์