เสียงอ่านโลกทิพย์ภาค๓ : Here And Hereafter

“หนังสือโลกทิพย์นี้ไม่ใช่หนังสือนวนิยาย และไม่ใช่หนังสือที่เขียนขึ้นตามจินตนาการ แต่เป็นหนังสือที่อธิบายถึงความจริงในโลกของโอปปาติกะ และมีเหตุผลอย่างยิ่งเกี่ยวกับโลกของวิญญาณ”


โลกทิพย์ภาค ๓ – (ตอนที่ ๑)

Leave a comment

Your email address will not be published.